pl en de sk

Stary Sącz je mesto v juľnom Malopoµsku na upätí Beskidu Sądeckého. Nie je to len dobre zachovaný architektonický komplex, domy a kláątor, ktoré zachovávajú pamä» o vyąe sedemstoročných dejinách mesta a karpatská príroda s mimoriadnymi výhµadmi, ale aj pokoj a chutné jedlá, kultúra úzko spätá s tradíciou, rodné mesto zaujímavých osobností a brána na Juh!

Projekt aplikácii mapového sprievodcu zrealizoval Mestský úrad v Starom Sączi pri spolupráci s TreeSpot.pl


Powered by treespot.pl

Publikácia bola vydaná v rámci projektu "Stary Sącz a Lewocza - karpatské mestečká s klímou. Novátorsky cezhraničný produkt kultúrnej turistiky" podporovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poµsko - Slovenský republika 2007-2013.

späť nahor | O projekte | Kontaktné údaje